Phone
סל הקניות שלי
7-הרגשות
 •  
   
  מערבית-רגש הוא מעבר פרמידי מהמוח להיפותלמוס ובסופו של דבר יש תחושת רגש. 
  ברפואה הסינית- זהו מעגל ולא פירמידה, לדוגמא-הכבד במצב של תקיעות עשוי לגרום לכעס 
  (זהו הרגש אותו מבטא כפי שיפורט בהמשך), והפוך-כעס לאורך זמן עשוי לגרום לבעיות בכבד. 
  רגש הוא גם גורם מחלה וגם תוצאה של חוסר איזון באיבר אשר אותו הוא מבטא. 
  כל רגש הוא לא שלילי או חיובי, רגש הוא פשוט רגש. 
  הוא הופך להיות "פתולוגי" או לא מאוזן כאשר אין תנועה-כאשר הוא נתקע, 
  זה בסדר לכעוס, לא נכון להיאחז בכעס ובכך לתקוע את תנועתו. 
  אם אדם קרוב אלינו נפטר, מן ההיגיון שנכאב ונתאבל, השאלה היא אם אחרי כמה שנים אנחנו מוצאים עצמנו עדיין שם, מאחור, מלאים בצער וכאב באותה העוצמה בדיוק-ואז זהו מצב פתולוגי, (שעשוי לפגוע בריאות במקרה זה). 
  גם מצב של חוסר רגישות- לא מתעצבן, לא עצוב...-גם זה פתולוגי. 
   
  רגש = ביטוי של איבר. 
  כבד- מבטא את הרגש -אסרטיביות/כעס-משויך לאלמנט העץ, הנשמה- Hun 
  לב- מבטא את הרגש -שמחה/מניה -משויך לאלמנט האש-הנשמה- Shen 
  טחול- מבטא את הרגש-אמפטיה/דאגה- מחשבות יתר-משויך לאלמנט האדמה -הנשמה- Yi 
  ריאות- מבטאות את הרגש-הרהור/צער-משויכות לאלמנט המתכת-הנשמה- Po 
  כליות- מבטאות את הרגש-כוח רצון/פחד-משויכות לאלמנט המים-הנשמה- zhi 
   
  תפקיד הרגשות הוא להרמן את תנועת הצ'י בכל איבר אותו הם מבטאים, ולשמור על תנועה חופשית של זה. 
  כשרגשות הופכים "עזים", הם מביאים לידי חוסר איזון באיבר,למחלה. 
   
  כל הרגשות הם אותו הצ'י, ההבדל הוא בתדר של כל רגש, בכיוון שלו: 
  כעס- תנועתו למעלה ופיזור.לכעס יש תתי רגשות- חוסר סבלנות,אי שקט,עוינות,מרירות,זעם,טינה,מתח... 
  שמחה-בעודף שמחה תנועתה מאיטה את הצ'י. 
  עצב-התנועה היא "ממיס ומפזר"-מוריד למטה. 
  דאגה-"מכלה וקושרת" 
  מחשבות יתר-תנועה ספיראלית פנימה. מתבטא לרוב בבעיות עיכול,שלשול,עייפות,אובדן תיאבון. 
  פחד-מוריד למטה-השתנת לילה,פיק ברכיים- יכול להתבטא כפחד לעשות דברים או להיפך- 
  לא לפחד בכלל-אקסטרים... 
  פחד הוא הרגש אשר מניע את כל הרגשות, המקור לכל הרגשות (כשם שה- jing שמקורו גם בכליות הוא המקור הראשוני). 
  שוק/טראומה-זהו מצב של פגיעה בקשר של ה-shen (אלמנט האש-לב) וה-jing (אלמנט המים-כליות), הפרדה בין האש למים. 
  התבטאות ברמה הפיזית- הלבנת שיער פתאומית,נשירה מאוד חזקה,חוסר שינה קיצוני. 
   
   
  7 הרגשות הם השורש להבנה, האבחנה והטיפול בבעיות נפשיות וגם במחלות אוטואימיונית. 
  אם רוצים לטפל בשורש הבעיה, צריך ראשית להבין מהו הגורם הפנימי, מהו הרגש הדומיננטי באותו מטופל, מהם יחסי הגומלין בין הצ'י ה- shen והרגשות. 
   
   
  תוספת כחומר למחשבה : 
  "7" באטימולוגיה הסינית, הוא מספר שמייצג את המעבר מהחוץ פנימה- 7 הפתחים בפנים: 
  2 עיניים, 2 אוזניים,2 נחיריים ופה. 
  דרכם בעצם מתרחש הקשר בין הפנים לחיצון.