Phone
סל הקניות שלי
אלמנט-אש-1

מחמם משולש

תפקודי המחמם המשולש 
המחמם המשולש הנו פונקציה ולא ממש איבר אשר אחראי על תאום והבטחת פעילות ותפקוד תקין של אזורי הגוף השוניםע"פ החלוקה הסינית. 
שלושת המחממים : 
מחמם עליון – מתבצע פיזור והורדה של נוזלים טהורים (ריאות) 
מחמם מרכזי – מתבצע תהליך העיכול והפרדת נוזלים טהורים ועכורים (טחול-קיבה) 
מחמם תחתון – מתבצע תהליכי הפרדה והפרשה (כליות-שלפוחית השתן) 
המחמם המשולש מווסת את מעברי המים בגוף (מטאבוליזם) ולכן הוא אחראי על זרימת הנוזלים, הפרדת הנוזלים והפרשתם בגוף. 
בנוסף, הוא שולט בתהליכי הייצור והתנועה של הצ'י מפני שהוא אחראי על המטאבוליזם בגופנו וחולש על כל התהליכים בגופנו, הוא מפזר את הצ'י המקורי-YUAN QI לכל חלקי הגוף ע"מ לאפשר את התהוותם של התהליכים הפיזיולוגים והמנטלים בגוף, ללא נוכחותו לא תתאפשר שום פעילות בגוף. 

כאשר תהיה הפרעה ופגיעה בתפקודו של המחמם המשולש זה עלול לפגוע בתהליכי התנועה בגוף ולהתבטא בסימפטומים של: 
פגיעה במחמם עליון – חסימה של WEI QI ופגיעה בראות 
פגיעה במחמם מרכזי – חסימת YING QI ופגיעה בטחול ובקיבה 
פגיעה במחמם תחתון – חסימת נוזלי גוף ופגיעה בכליות ובשלפוחית