Phone
סל הקניות שלי
טיפול-בגאוט

מהם הסימפטומים של מחלת הגאוט?


בזמן התקף –
בדרך כלל התקף ראשון הוא התקף לילה התוקף כאמור את מפרק בוהן כף הרגל. הכאב שרוב החולים מתארים הינו כאב כגון נקע או פריקה של המפרק עם תחושות של מים קרים הזורמים במפרק או כאילו נשפכו על המפרק. כמו כן ייתכנו חום גבוה, צמרמורות ורעידות. הכאב מתואר ככאב קשה וחריף מאוד. בשיא ההתקף הכאב עלול אף לחרוג מעבר למפרק הבוהן לשורש כף הרגל ואזורים נוספים. הכאב הוא כה חריף עד כי המגע הקל ביותר, כגון שמיכה דקה על כף הרגל ממש בלתי נסבל. בזמן התקף שורש מפרק הבוהן מתנפח מאוד ומאדים, עור המפרק מתוח ובוהק –  מראה אופייני זה נקרא גם פודגרה.
התקף גאוט יכול להמשך בין מספר שעות לבין מספר ימים ואף שבועות ואז לחלוף. רוב האנשים אשר חוו התקף אחד של גאוט יחוו התקף נוסף בפרק זמן של כשנה לפחות עם הפוגות שקטות ללא סימפטומים בין התקף להתקף, הזכר היחידי למחלה יראה בבדיקות הדם על ידי הרמות הגבוהות של ח.שתן.
*למרות ששכיחות ההתקפים בעיקר ליליים, ייתכנו התקפים המתרחשים לאורך היום. הטריגר להתקפים בדרך כלל קשורים לאורחות חיים אותם אפרט בהמשך.
מכיוון שבתחילת המחלה ההתקפים יכולים להיות רחוקים מאוד אחד מהשני –  חודשים מספר, יש נטייה להזניח את הטיפול במחלה. גישה העלולה לגרום לגאוט להתבסס בגוף באופן כרוני. יש לזכור כי כל מופע דלקתי גורם לנזק תפקודי במפרק. הזנחה אשר בתורה גורמת לגאוט כרוני מסכנת את החולה בניוון מפרקי, ושינוי צורת המפרק עד לרמה שאינה תפקודית.